Auto Clicker by Shocker Download

Auto Clicker by Shocker to bardzo prosty, bezpłatny program do automatycznego klikania myszą. Aplikacja emuluje kliknięcia myszą i pozwala ustawić różne operacje z uwzględnieniem ilości kliknięć, odstępu czasowego etc.

Program Auto Clicker by Shocker może emulować pojedyncze lub podwójne kliknięcia prawym, środkowym lub lewym przyciskiem myszy. Użytkownik może ustawić czas pomiędzy poszczególnymi kliknięciami wliczając w to pauzy, zamrożenie kursora, przerwanie operacji po określonej liczbie kliknięć itp.

Interfejs programu jest bardzo prosty i czytelny, posiada trzy główne zakładki, w których wybieramy klawisz myszy, liczbę kliknięć, przerwy pomiędzy poszczególnymi kliknięciami itd. Program po zamknięciu chowa się do zasobnika systemowego.