FileMenu Tools Download

File Menu Tools to niewielki program, który umożliwia edytowanie wywoływanego prawym klawiszem myszy menu kontekstowego w systemie Windows. Dzięki niemu szybko usuniemy zbędne polecenia, które zostały dodane do menu przez różne usługi, a także utworzymy własne komendy.

Interfejs składa się z dwóch paneli. Lewy zawiera polecenia związane z menu kontekstowym. Dodamy tu nowe pozycje do menu, skasujemy niepotrzebne, umieścimy separatory oraz utworzymy własne podmenu. Istnieje możliwość przesuwania komend w górę i dół. Po prawej znajdziemy listę dostępnych poleceń.

File Menu Tools umożliwia też edycję podmenu Wyślij do, gdzie da się dodać praktycznie każdy program zainstalowany w Windowsie. Aplikacja oferuje sporo dodatkowych funkcji, takich jak trwałe kasowanie plików z dysku, zmienianie dat utworzenia i modyfikacji plików oraz dzielenie ich na mniejsze fragmenty.