Reg Organizer Download

Reg Organizer to menedżer rejestru systemowego ułatwiający wyszukiwanie kluczy lub zawartych w nich danych i usprawniający pracę podczas modyfikacji rejestru systemowego. Program zawiera wiele przydatnych modułów które pozwolą na ułatwione poruszanie się po rejestrze oraz umożliwią na tworzenie i przywracanie kopii zapasowych.

Zmiany w Reg Organizer

* The Registry Search Mode algorithm was strongly improved. Now the is performed much faster than in the previous version * Now the operations related to making changes to the Registry (creating, deleting, or modifying keys and values) are performed faster. Some other operations, such as deleting a large number of unnecessary files in the disk cleanup feature and removing an a * The Automatic Registry Cleanup feature can now check objects in folders to which access is denied. The Automatic Registry Cleanup feature now works correctly * Optimized interface of the Automatic Registry Cleanup results tab