IP Lookup Download

Prosta aplikacja pozwalająca na automatyczne połączenie z bazą danych Whois celem ustalenia danych posiadacza wybranego adresu IP. Dane zależą od wpisów w bazie Whois stąd też nie zawsze zgadzają się ze stanem faktycznym ale pozwalają poznać choć przybliżone informacje na temat danego adresu.