Fping Download

FPing to jeden z najbardziej użytecznych narzędzi do debuggowania sieci. Posiada niezwykle rozbudowaną opcję pingu - może informować głosowo o nieprawidłowych odpowiedziach.