My Site Monitor Download

Prosta aplikacja pozwalająca na bieżąco monitorować stan połączenia z wybranymi serwerami oraz poprzez notyfikację głosowa lub tekstowa informować użytkownika o problemach z komunikacją, a wszystkie dane przechowuje w dodatkowym pliku z możliwością ich późniejszego odczytu.