Office XP and .NET Style ActiveX Menu Control Download

Kontrolka .NET ActiveX pozwalająca na nadawanie własnym aplikacją pisanym w języku Visual Basic menu utrzymanego w stylu Microsoft Office 2003.