Mozilla ActiveX Control Download

Prosty w użyciu komponent który pomoże wzbogacić aplikacje Microsoft Windows o silnik przeglądarki Mozilla. Wzbogaca też przeglądarkę Mozilla i Firefox o możliwość uruchamiania kontrolek ActiveX. Narzędzie posiada wsparcie języków C++, Visual Basic lub Delphi.