AMRandom Download

Tłumaczenie modułu Random Module autorstwa Alana Miller'a z języka FORTRAN-90 na Borland Delphi który w łatwy sposób możemy zaimplementować do własnych projektów.