Magellan Explorer Download

Menedżer plików który znacznie ułatwi pracę podczas poruszania się po dyskach twardych, program został wyposażony w zestaw dwóch niezależnych okien, klienta FTP oraz archiwizator zdolny do obsługi formatów ZIP, ACE, RAR, TAR. Ponadto aplikację wyposażono w przeglądarkę grafiki mogącą obsłużyć 10 popularnych formatów plików graficznych oraz wykonywać na nich proste operacje, jak obrót czy zmiana wielkości.