FolderMatch Download

Narzędzie które pozwoli na synchronizację folderów i plików w czasie rzeczywistym, program wykorzystuje sześć metod porównawczych: sprawdzanie rozmiaru i czasu utworzenia, zawartość podsumowania, cykliczne sprawdzanie redundancji, SHA-1, sprawdzanie wersji znaczka, oraz GNU's Diff.exe. Program pozwala na synchronizację z nośnikami CD i DVD, dyskietkami (również ZIP), dyskami sieciowymi ze wsparciem UNC i dyskami lokalnymi. Wyniki porównawcze przedstawiane są w postaci kolorowych łatwych do zapamiętania ikon.

Zmiany w FolderMatch

FIXED: Content comparison has been fixed and sped up CHANGED: Added an option to allow control of the amount of information shown during a comparison IMPROVED: Reduced memory requirements and improved performance of deep folder tree scans