DriverView Download

Proste, darmowe i niewielkie narzędzie które pozwoli na wyświetlenie informacji na temat wszystkich zainstalowanych w systemie sterowników. Aplikacja pokazuje listę sterowników w połączeniu z ich producentem, datą wydania, adresem i wersją.