AdapterWatch Download

Narzędzie jest graficznym przedstawieniem polecenia ipconfig, bez konieczności uruchamiania linii komend poznamy adres IP, adres MAC, serwery WINS, serwery DNS, wartość parametru MTU, ilość wysłanych i odebranych danych, bieżącą prędkość transferu ponadto program wyświetla bieżące statystyki TCP/IP/UDP/ICMP adaptera sieciowego.