WMail Download

WMail to prosty darmowy program, którego głównym zadaniem jest umożliwienie użytkownikowi korzystania z wielu kont poczty Gmail w jednym miejscu. WMail nie jest typowym klientem poczty - nie posiada własnego interfejsu, a jedynie umożliwia dostęp do webowego interfejsu Google z poziomu programu.

Po zainstalowaniu i pierwszym uruchomieniu programu otrzymujemy ekran logowania, na którym możemy wybrać, czy chcemy logować się do Gmail czy Google Inbox. Następnie logujemy się do swojej skrzynki pocztowej Google i następuje załadowanie przeglądarkowego interfejsu Gmail. Z wszystkimi funkcjami znanymi z webowego wydania tego narzędzia. Nie ma tutaj żadnych zmian czy odstępstw od normy.

WMail oferuje kilka udogodnień, które mają nam znacznie ułatwić korzystanie ze skrzynek pocztowych firmy Google. Przede wszystkim, co rzuca się najpierw w oczy, to lewy pasek menu widoczny obok standardowego interfejsu Gmaila. Pasek ten służy przede wszystkim do obsługi wielu kont Gmail. Po dodaniu 2-3 nowych kont Gmail, będziemy się między nimi przełączać, klikając w lewym pasku menu ikonę naszych awatarów.

Oprócz ikon awatarów, w lewym pasku WMail znajdziemy również inne przydatne narzędzia, a bardziej konkretnie - skróty do narzędzi i funkcji. To ikona ze znakiem + umożliwiająca dodanie nowego konta Gmail lub Inbox, a także ikona z kółkiem zębatym. Jak łatwo można się domyślić przenosi nas ona do ustawień (Settings) aplikacji do obsługi wielu kont poczty Gmail.

Skupmy się zatem na ustawieniach poczty WMail. Podzielone one zostały na 3 zakładki:

  • General - ogólne ustawienia
  • Accounts - konta pocztowe
  • Advanced - zaawansowane ustawienia

Ustawienia ogólne pozwalają na personalizację podstawowych opcji WMail. To chociażby kolory wątków, widok ikon, sprawdzanie pisowni, informacja o nieprzeczytanych e-mailach. Zakładka Accounts pozwala m.in. na zmianę ikony naszego awatara (tylko na potrzeby WMail) czy ogólnego koloru poszczególnych kont. W zakładce zaawansowanych ustawień (Advanced) możemy dodać nowe proxy do naszych połączeń z pocztą Gmail.

WMail jest darmowy, zaś interfejs programu dostępny jest jedynie w języku angielskim. Nie dotyczy to interfejsu samej poczty Gmail, który oczywiście jest po polsku.