Google Gmail Notifier Download

Prosta i darmowa aplikacja która powiadomi nas o nadejściu nowej wiadomości na konto Google Gmail. Program umieszcza ikonę na pasku zadań i informuje użytkowników na bieżąco o stanie konta pocztowego.