ProcessKO Download

ProcessKO to proste narzędzie, które działa w tle i umożliwia użytkownikowi błyskawiczne zabijanie aplikacji działających w systemie. Oferuje kilka sposobów wymuszania zamknięcia aplikacji - za pomocą okna ProcessKO, gdzie możemy wybrać z listy uruchomiony program lub za pomocą skrótu klawiszowego CTRL + ALT + F4. Różnica w porównaniu do zwykłego skrótu ALT + F4 polega na tym, że w przypadku ProcessKO dochodzi do wymuszenia zamknięcia bez względu na to, czy aplikacja działa czy jest zawieszona.

Aby zamykanie skrótem klawiszowym działało poprawnie, należy go najpierw aktywować w ustawieniach ProcessKO. Wystarczy przejść do ustawień programu i wybrać w zakładce "Kill hotkey" opcję aktywacji skrótów klawiszowych.