Czasami otwarty program czy proces działający w tle potrafi się tak zawiesić, że nawet wymuszenie zamknięcia za pomocą Menedżera Zadań w Windowsie nie pomaga. W takim wypadku pomocne może być "zabicie" procesu przy użyciu Wiersza polecenia.

Jak zamknąć proces za pomocą Wiersza polecenia

Zdarzyło wam się, że program lub otwarte okno zawiesiło się do tego stopnia, że nie dało się z nim nic zrobić? Takie sytuacje niestety występują i nawet Menedżer zadań w systemie Windows może mieć problem z zamknięciem procesu odpowiedzialnego za dany program. W takich wypadkach warto użyć jeszcze jednej metody na zamknięcie danego procesu w tle - Wiersza polecenia w trybie administratora.

Zamykamy programy i procesy za pomocą Wiersza polecenia

Wejdź do menu Start w Windows 7 lub do ekranu startowego w Windows 8, a następnie w wyszukiwarce wpisz cmd. Na liście znalezionych elementów powinien wyświetlać się Wiersz polecenia (Command prompt). Kliknij w niego prawym przyciskiem myszy i wybierz "Uruchom jako administrator".

Uruchamianie Wiersza polecenia w trybie administratora

W oknie Wiersza polecenia wpisujemy komendę tasklist i naciskamy Enter, aby ją zatwierdzić.  Teraz wyświetli się tabela z listą wszystkich procesów, które uruchomione są na komputerze. To ta sama lista, która znajduje się w oknie Menedżera zadań.

Lista procesów działających w tle

Wyszukujemy na niej procesu, który jest zawieszony i który chcemy zamknąć. Musimy sprawdzić, jaki ma numer PID - widzimy go tuż obok nazwy procesu, w drugiej kolumnie. Zapamiętujemy numer PID i wpisujemy następującą komendę, aby wymusić jego zamknięcie:

taskkill /pid ##

Zamiast "##" wpisujemy numer PID procesu, który chcemy zamknąć. Czyli jeśli chcielibyśmy zamknąć np. proces AvastSvc.exe, który na mojej liście ma numer PID 1496, to komenda wyglądałaby tak:

taskkill /pid 1496

Po wciśnięciu klawisza Enter komenda zostanie wykonana, a wskazany proces zamknięty. W ten sam sposób możemy zamknąć każdy inny dowolny proces działający w tle.