PhotoSift Download

PhotoSift to darmowa aplikacja, która ułatwia organizowanie i porządkowanie biblioteki obrazów. Za pomocą programu możemy dodać wybraną pulę zdjęć, a następnie ją posegregować korzystając z przycisków na klawiaturze. Do każdego przycisku możemy przypisać inny folder, do którego zdjęcia będą przeniesione (np. "I" - Imprezy, "T" - Tapety).

Przenoszenie zdjęć jest bardzo proste. Użytkownik najpierw wybiera pulę zdjęć z dysku, a następnie są one mu po kolei wyświetlane. Przy każdym zdjęciu należy wcisnąć wcześniej skonfigurowany klawisz, który sprawi, że zdjęcie zostanie błyskawicznie przeniesione do przypisanego folderu.

Ustawienia programu, poza przypisaniem folderów do klawiszy, pozwalają także dostosować inne elementy, takie jak chociażby sposób przenoszenia plików (kopiowanie lub przenoszenie z usunięciem oryginału), a także zachowanie w przypadku, gdy plik o tej samej nazwie będzie już w katalogu docelowym.