Aplikacja Windows 10 Photos ma możliwość wyświetlenia okna potwierdzenia, gdy próbujemy usunąć zdjęcie lub wideo. To okno dialogowe pełni funkcję dodatkowego zabezpieczenia, ponieważ aby trwale usunąć zdjęcie lub film, będziemy musieli ręcznie potwierdzić tę operację.

Powiązane: Jak udostępnić folder wszystkim kontom w systemie Windows 10

Domyślnie aplikacja Zdjęcia systemu Windows 10 nie wyświetla komunikatu o usuwaniu zdjęcia lub wideo. Jednak każdy użytkownik systemu operacyjnego Windows 10 może aktywować tę funkcję, aby uniknąć przypadkowego usunięcia plików graficznych lub wideo.

Aplikacja Zdjęcia jest jedną z najlepszych przeglądarek obrazów w systemie Windows 10. Niezależnie od tego, czy masz obraz PNG, JPG czy plik wideo, możesz użyć tej aplikacji do przeglądania zawartości na komputerze. Ma jednak wadę, polegającą na tym, że użytkownicy podczas usuwania plików z aplikacji Zdjęcia mogą się dość łatwo omyłkowo nieodwracalnie usunąć plik.

Jeśli przypadkowo klikniesz klawisz na klawiaturze, natychmiast usuniesz otwarty plik. To samo dzieje się, gdy klikniesz ikonę kosza widoczną na górnym pasku menu interfejsu Zdjęcia. Chociaż możesz odzyskać pliki z Kosza systemu Windows, warto się przed tym wystrzegać.

Może się również zdarzyć, że w oknie dialogowym potwierdzenia zamiaru usunięcia zaznaczyliśmy pole Nie pokazuj ponownie tego ostrzeżenia . W tym momencie, jeśli chcesz aktywować okno dialogowe potwierdzenia zamiaru usunięcia lub okno aplikacji Zdjęcia w systemie Windows 10, wykonaj następujące czynności:

Jak aktywować okno potwierdzenia zamiaru usunięcia zdjęcia lub filmu w aplikacji Zdjęcia w systemie Windows 10.

1. Otwórz aplikację Zdjęcia na komputerze z systemem Windows 10

2. Będąc tutaj, musisz kliknąć ikonę trzech wielokropków w prawym górnym rogu.

3. W wyświetlonym menu należy wybrać opcję: Ustawienia.

4. Spowoduje to przejście do ekranu, na którym w sekcji Przeglądanie i edycja należy zlokalizować okno dialogowe Wyświetl okno dialogowe potwierdzenia zamiaru usunięcia

5. Aktywuj przełącznik należący do tej konfiguracji.

Od tego momentu, gdy usuniemy zdjęcie lub film, aplikacja Zdjęcia systemu Windows 10 wyświetli komunikatu, aby upewnić się czy jest to zamierzone działanie.