GiliSoft Secure Disc Creator Download

Gilisoft Secure Disc Creator to profesjonalne narzędzie, które pozwala zabezpieczyć hasłem płytem i zagwarantować dostęp do ważnych plików tylko osobom, które posiadają klucz dostępu. Aplikacja umożliwia nagrywanie na jednej płycie plików zabezpieczonych hasłem jak również tych niezabezpieczonych. Po nagraniu tworzony jest plik, który po uruchomieniu poprosi użytkownika o podanie hasła - tylko wtedy wyświetlone zostaną zabezpieczone pliki. W przeciwnym wypadku użytkownik widzi tylko i wyłącznie pliki niezabezpieczone, dzięki czemu taki nośnik nie budzi podejrzeń.

Program jest prosty w obsłudze i posiada intuicyjny interfejs. Po uruchomieniu programu wyświetlone zostanie okno, w którym należy wybrać swoją nagrywarkę i nadać nazwę dla naszego projektu. Gdy umieścimy w napędzie pusta płytę CD lub DVD, Gilisoft Secure Disc Creator umożliwi dodawanie plików. Okno dodawania podzielone jest na dwie cześci - w górnej znajdziemy listę plików na swoim komputerze, natomiast w dolnej zawartość płyty. Pliki do nagrania muszą zostać umieszczone w jednym z dwóch folderów - Secure Area (Obszar zabezpieczony) lub Public Area (Obszar publiczny). Elementy znajdujące się w obszarze zabezpieczonym będą zablokowane hasłem i do ich odblokowania będzie wymagane uruchomienie pliku Agent.exe i podanie hasła. Z kolei wszystko to, co znajdzie się w obszarze publicznym będzie widoczne bez podawania hasła.

Po odpowiednim rozdzieleniu plików użytkownik może przejść do nagrania płyty. Wystarczy zamknąć okno wyboru plików, a następnie rozpocząć wypalanie przyciskiem Burn. Jeżeli dodane zostały pliki do folderu Secure Area, to program poprosi użytkownika o zdefiniowanie hasła, które będzie służyć do późniejszego odblokowywania plików. Domyślnie wszystkie pliki znajdujące się w zabezpieczonej strefie są ukryte i zablokowane hasłem - użytkownik po włożeniu płyty widzi tylko zawartość folderu publicznego. Po nagraniu płyty utworzony zostanie plik Agent.exe, który po uruchomieniu wyświetli okno dialogowe z prośbą o hasło. Po wpisaniu poprawnego hasła wyświetlone zostanie nowe okno z listą zabezpieczonych i ukrytych plików. Do odblokowania płyty hasłem NIE JEST wymagane zainstalowanie programu Gilisoft Secure Disc Creator - za wszystko jest odpowiedzialny plik Agent.exe znajdujący się na nagranej płycie.