Todoist Download

Todoist to zarówno aplikacja przeglądarkowa, jak i program desktopowy. Ich zadaniem jest organizowanie rzeczy jakie użytkownik ma do zrobienia. Twórcy usługi zrezygnowali z klasycznego widoku kalendarza. Zamiast tego wybrali formę przejrzystych, łatwych do przeglądania list zadaniowych.

Interfejs webowego Todoista składa się z dwóch części. Po lewej znajdziemy pasek boczny, który pozwala na zmienianie widoków. Standardowy obejmuje 7 kolejnych dni oraz wszystkie zadania przeterminowane. Przycisk Więcej umożliwia m.in. zawężenie listy do elementów o konkretnym priorytecie.

Poniżej umieszczono zestawienie projektów oraz przycisk Dodaj projekt. Funkcja ta pozwala na grupowanie zadań przy użyciu określonych kryteriów. Jeśli użytkownik współpracuje np. z kilkoma firmami, może dla każdej stworzyć oznaczony innym kolorem projekt. Osobno da się umieszczać rzeczy prywatne.

Większość ekranu zajmuje interaktywna lista zadań tworzona w oparciu o aktualny widok. Po najechaniu na konkretną pozycję zostanie ona podświetlona. Pojawi się też ikonka kółka zębatego, gdzie zadanie da się edytować. Można tu też zmieniać priorytety lub ustawić przypomnienie mailowe czy telefoniczne.

Każdemu zadaniu towarzyszy niewielki kwadrat - biały przy braku priorytetu lub kolorowy, jeśli z tej opcji skorzystaliśmy. Kliknięcie kwadratu czyni zadanie wykonanym - znika ono z listy to-do. Todoist umożliwia też tworzenie elementów powtarzalnych, np. cotygodniowych (formuła "every [dzień tygodnia, data]").

Aplikacja jest dostępna po polsku, choć tłumaczenie nie jest jeszcze kompletne. Większość funkcji udostępniono za darmo. Płacąc ok. 10 zł miesięcznie zyskujemy kilka dodatkowych rzeczy, jak np. wspomniane już przypomnienia. Do tego dochodzi synchronizacja między urządzeniami czy ulepszony system etykiet.

Todoist działa nie tylko w przeglądarce, ale także na Androidzie, iOS-ie czy w Thunderbirdzie. W Windowsie ma z kolei postać niewielkiego okna z listą zadań na najbliższe dni. Przycisk Show/Hide Menu (desktopowy program nie ma polskiej wersji) pozwala na dostęp do panelu modyfikującego widok.

Dodatkowo twórcy programu udostępniają rozszerzenia dla przeglądarek Firefox i Chrome. Mają one formę przycisków zlokalizowanych obok pasków adresów tych programów. Pozwalają na przeglądanie i dodawanie zadań bez konieczności otwierania strony WWW. Dodatkowo umożliwiają konwersję URL-i na zadania.