Serial Port Splitter Download

Serial Port Splitter jest aplikacją która umożliwi dzielenie portów komunikacyjnych RS232 pomiędzy różne aplikacje działające w tym samym czasie. Program wykorzystuje technologię porów wirtualnych tworząc pliki pamięci tymczasowej dla każdego z portów i w odpowiednim momencie wysyłają dane do wybranego urządzenia.