Depreciation calculator Download

Kalkulator amortyzacji to program, przy pomocy którego zaplanujemy i skalkulujemy koszty amortyzacji. Naliczenie można wykonać wg jednej z czterech metod. Do dyspozycji użytkownika oddano metodę liniową i degresywną oraz dwie dodatkowe, które uwzględniają 30% kosztów w pierwszym roku, a w następnych wg metody liniowej lub degresywnej z uwzględnieniem premii amortyzacyjnej.

Program jest prosty w obsłudze, a cała zawartość podzielona na odpowiednie zakładki. Kalkulator amortyzacji posiada wbudowaną szczegółową klasyfikację GUS - KŚT wraz z informacją o stawkach. Odpowiedni podział na kategorie w formie rozwijanych drzewek pozwala szybko znaleźć interesujące nas elementy. W aplikacji znajdziemy również zakładkę z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych. Tu również zadbano o przejrzystość i podział na kategorie.

Aplikacja pozwala na eksport danych w postaci arkusza kalkulacyjnego (Microsoft Excel). Dodatkowo, w programie znajdziemy różne wydruki, takie jak OT (przyjęcie środka trwałego), LT (likwidacja środka trwałego), MT (zmiana miejsca użytkowania). Kalkulator pozwala również wydrukować kartotekę i plan wg metody liniowej.