Symfonia Środki Trwałe Download

Symfonia Środki Trwałe to jeden z programów pakietu Symfonia, za pomocą którego dokonamy pełnej obsługi środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych. Za pomocą tego narzędzia możemy dokonać ewidencji praktycznie każdego elementu wchodzącego w skład majątku firmy. Aplikacja daje możliwość rozpoczęcia pracy w każdym momencie roku oraz na dowolne ustawienie lat obrachunkowych. Użytkownik ma pełen dostęp do wszystkich odpisów w ujęciu historycznym. Zaletą programu, podczas dłuższego użytkowania, jest możliwość naliczenia na nowo wartości sprzed lat - program uwzględni zmiany już z uaktualnioną wartością.

Podczas instalacji programu użytkownik może wybrać, czy chce zainstalować program w trybie jednostanowiskowym na pojedynczym komputerze lub serwerze (co daje możliwość udostępniania danych innym użytkownikom sieci) czy też jako stacje roboczą, która korzysta z danych pobranych z serwera lub innego komputera, na którym dokonano instalacji programu w pierwszym trybie.

Za pomocą Symfonii dokonamy amortyzacji, czyli umorzenia środków trwałych według metod liniowych oraz degresywnych, jak również jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. Możliwe jest również dokonywanie amortyzacji indywidualnej, czyli samodzielne określenie kwot umorzeń w kolejnych miesiącach użytkowania danego środka stałego.

Aby ułatwić użytkownikom korzystanie z programu i rozliczania, twórcy dali możliwość tworzenia grup środków trwałych. Do utworzonych grup możemy przypisywać zaewidencjonowane środki trwałe. Dla lepszej czytelności, w programie możemy również ustawiać poszczególne kolory dla wybranych środków trwałych.

Na uwagę zasługuje również funkcja inwentaryzacji. Program umożliwia przeprowadzenie spisu posiadanych środków trwałych w formie listy, wydrukowanie, a następnie sprawdzenie realnej obecności wypisanych środków w firmie. Symfonia Środki Trwałe wspiera kody kreskowe, więc jeżeli środki trwałe są oznaczone odpowiednimi etykietami, to jest możliwość dokonania inwentaryzacji za pomocą czytnika. Warto wspomnieć o tym, że program został wyposażony w katalog KŚT, który aktualizowany jest na bieżąco. Mamy zatem pewność, że dane są zawsze świeże i aktualne.

Interfejs programu jest przyjazny dla użytkownika i łatwy w obsłudze. Przede wszystkim na uwagę zasługuje jego dobra przejrzystość oraz ładny design. Wszystkie elementy programu są odpowiednio podzielone, a dostęp do nich jest szybki za sprawą paska narzędzi z ikonami. Kartoteka środków trwałych jest odpowiednio podzielona na kategorie, w których znajdują się odpowiednie listy przedmiotów i urządzeń. Dla każdego środka trwałego możemy ustawić datę zakupu, numer ewidencyjny, umowę leasingu, wynajmu lub dzierżawy (w przypadku, gdy jest to środek obcy) oraz szereg innych informacji. Do wglądu jest również historia operacji wykonanych na danym środku wraz z datą ich dokonania.

Zaletą jest również dobra współpraca i integracja z innymi programami systemu Symfonia. Program bez problemu współpracuje z aplikacją Finanse i Księgowość, jak również Mała Księgowość (daje np. możliwość korekty amortyzacji do księgi przychodów i rozchodów).