Silverlight Download

Silverlight to dodatek do wszystkich przeglądarek pozwalający na wyświetlanie animacji oraz filmów przygotowanych za pomocą technologii Microsoft Silverlight. Od początku technologia tworzona była z myślą o byciu konkurentem dla popularnego Adobe Flash.

Za pomcą Silverlight możliwe jest odtwarzanie filmów w wysokiej jakości na stronach internetowych, jak również tworzenie bogatych multimedialnie, interaktywnych aplikacji webowych. Przykładem zastosowania Silverlight jest użycie tej technologii na stronach firmy Onet w celu odtwarzania materiałów wideo.

Od wersji 3.0, Silverlight może być użyty do tworzenia aplikacji działających poza przeglądarką internetową, czyli w klasycznych programach pulpitowych. Środowisko wspiera technologię AJAX, języki Python, Ruby oraz .NET. Jest bardzo elastyczne, dlatego w prosty sposób można je zintegrować z istniejącymi już aplikacjami internetowymi, stąd popularność Silverlighta przy dostarczaniu materiałów dźwiękowych i filmowych na stronach internetowych.

Dodatek jest kompatybilny ze wszystkimi dostępnymi przeglądarkami.