CommView Download

CommView to program do monitorowania i analizowania aktywności generowanej w sieci lokalnej zarówno przewodowej, jak i bezprzewodowej (WiFi).

Za pomocą programu CommView użytkownik ma możliwość monitorowania wszelkiej aktywności w lokalnej sieci przewodowej i bezprzewodowej. Administrator sieci może sprawdzić otwarte porty, sesje, podłączone urządzenia, żądania dostępu do sieci, transfer danych etc. Program obsługuje zarówno karty przewodowe w standardzie Ethernet 10/100/1000 Mbps, jak również karty bezprzewodowe WiFi oraz adaptery Token Ring i urządzenia dial-up.

Oprócz aktywnego monitorowania sieci, użytkownik może również przechwytywać przesyłane pakiety, a następnie je analizować, archiwizować, eksportować itp. Oprócz tego program CommView oferuje możliwość analizy ruchu oraz generowania statystyk w dłuższym okresie czasu, dzięki czemu administratorzy sieci mogą sprawdzić, który komputer generuje największy ruch, powoduje zwolnienie transferu etc.