CurrPorts Download

CurrPorts to niewielkie narzędzie, za pomocą którego w szybki i bezproblemowy sposób można sprawdzić listę procesów utrzymujących połączenie internetowe w komputerze. To przydatna aplikacja diagnostyczna, która przyda się użytkownikom chcącym zidentyfikować programy łączące się z Internetem na naszym komputerze. Przydaje się także przy identyfikowaniu szkodliwego oprogramowania przesyłającego dane do zewnętrznych serwerów.

Korzystanie z CurrPorts nie wymaga od użytkownika w zasadzie żadnej interakcji. Po uruchomieniu programu wszystkie elementy wyświetlają się automatycznie. Na jednej liście znajdziemy wszystkie procesy łączące się z Internetem wraz z szczegółowymi informacjami, takimi jak adresy IP, porty czy szczegółowe ścieżki do plików .exe programu.