Sieci Wi-Fi nadają swój sygnał na odpowiednich kanałach. Każdy router posiada opcję, która umożliwia wybranie kanału. Jeśli na jednym kanale nadaje w naszym sąsiedztwie zbyt dużo sieci, to może dojść do przeciążenia i spowolnienia. Pokazujemy, jak łatwo przeskanować wybrany kanał Wi-Fi, sprawdzić ilość urządzeń korzystających z niego, a także wyświetlić inne szczegółowe informacje na jego temat.

WifiChannelMonitor - monitorowanie wybranego kanału Wi-Fi

Zmiana kanału jest bardzo prosta - wystarczy wejść do ustawień routera, przejść do konfiguracji sieci i w zakładce "Channel" zmienić numer na inny (zazwyczaj mamy tam dostępnych ok. 12-13 kanałów). Tylko na który kanał się przełączyć? Z pomocą przychodzi narzędzie WifiChannelMonitor, które pozwala przeskanować wybrany kanał, sprawdzić ilość podłączonych do niego urządzeń, a także wyświetlić szczegóły na jego temat.

Aby skorzystać z WifiChannelMonitor, w naszym systemie musimy posiadać zainstalowany komponent o nazwie Microsoft Network Monitor, który wprowadza podstawową funkcjonalnośc związaną z monitorowaniem sieci i kanałow. MNM znajdziecie na stronie Microsoftu - wystarczy go pobrać i zainstalować. Następnie możemy ściągnąć WifiChannelMonitor i uruchomić.

Sama aplikacja WifiChannelMonitor jest bardzo prosta w użyciu. Po uruchomieniu wyświetli się puste okienko z brakiem wyników. Aby rozpocząć skanowanie kanału, należy wcisnąć przycisk F6 na klawiaturze lub skorzystać z przycisku Capture. Wyświetli się okno ustawień przechwytywania.

WifiChannelMonitor - ustawienie skanowania

Możemy w tym miejscu wybrać naszą kartę sieciową, której chcemy użyć do skanowania. Zaznaczamy następnie "Automatically switch to monitor mode" i z listy wybieramy kanał, który chcemy monitorować. Klikamy OK i czekamy na to, aż WifiChannelMonitor rozpocznie pracę i przeskanuje wybrany kanał.

WifiChannelMonitor - wyniki skanowania

Wszystkie dane są zebrane i wyświetlone w zorganizowany sposób. Program wyświetla zarówno informacje o punktach dostępu (routerach, access pointach) i podłączonych do nich urządzeń (komputerów, smartfonów, tabletów etc.). Jeśli jakieś urządzenia próbują połączyć się z siecią działającą w obrębie wybranego kanału, to informacje o tym również zostaną wyświetlone. Znajdziemy tu takie informacje, jak nazwa routera, adres MAC, producent, nazwa SSID sieci, do której urządzenie próbuje się podłączyć oraz wiele innych.