AutoDWG DXF Viewer Download

AutoDWG DXF Viewer jest bardzo szybką przeglądarką plików DWG oraz DXF. Z powodzeniem możemy jej używać do otwierania i przeglądania projektów CAD, jak również do ich drukowania. Bez problemu radzi sobie z rysunkami stworzonymi w AutoCAD 2013. Program nie wymaga do działania zainstalowanego na komputerze AutoCADa. AutoDWG DXF Viewer działa także z terminalem, na przykład z systemem Citrix lub Windows Server 2013.

Co prawda w programie nie możemy edytować zawartości projektów, ale możemy dodawać i używać różnego rodzaju znaczników (markup). Wystarczy rozwinąć menu Markup, a następnie wybrać odpowiednie narzędzie. Znajdziemy tutaj miarkę liniową, która po nakreśleniu linii pokaże nam dokładną odległość, a także współrzędne X oraz Y. Możemy także przeanalizować konkretny obszar, którego ramy sami nakreślimy - wtedy przyda się opcja Calculate Area (kalkulowanie obszaru). Po wybraniu tej opcji wystarczy nakreślić obszar za pomocą linii (przydatne jest przyciąganie linii do krawędzi elementów projektu), a program automatycznie poda nam wszystkie informacje o zaznaczonym fragmencie.

Poza funkcjami mierzenia znajdziemy znaczniki, które możemy wstawiać do projektu. To przydatna funkcja, jeśli chcemy wprowadzić jakieś komentarze lub innego rodzaju poprawki, które normalnie byśmy dopisywali ręcznie po wydrukowaniu projektu. Możemy wstawiać linie, elipsy oraz prostokąty. Dodatkowo, w programie istnieje funkcja dodawania tzw. chmurek wraz z tekstem. To też przydatna funkcja umożliwiająca wprowadzanie komentarzy.

Wprowadzone komentarze możemy w dowolnej chwili przesuwać i modyfikować. Nasze projekty możemy także drukować wraz z dodatkowymi informacjami, które zamieściliśmy w projekcie.