Space Searcher Download

Space Searcher jest unikanym menedżerem plików który dzięki unikalnemu systemowi przeszukiwania dysków twardych pozwoli na znaczne zaoszczędzenie zajmowanego przez dane miejsca. Wszystkie wyniki pracy poszczególnych modułów programu przedstawione mogą być za pomocą trój wymiarowych wykresów oraz zostać zapisane do formatów XLS i HTML.