AnyFileBackup Download

Program służący do replikacji, tworzenia kopii zapasowej oraz synchronizacji plików w sieci. Aplikacja posiada użyteczny menedżer zadań oraz prosty interfejs dzięki któremu łatwo zaplanujemy operację kopiowania lub przenoszenia danych przez protokoły LAN, HTTP, FTP lub pocztę elektroniczną, uruchamianie programów, wysyłanie wiadomości pomiędzy komputerami, czy wysyłanie poczty. Aplikacja działa jako usługa Windows.