Fedora Linux Download

Fedora Project jest otwarcie rozwijanym projektem zapoczątkowanym przez Red Hat'a, dostępnym dla użytkowników, prowadzonym przez osoby najbardziej kompetentne w dziedzinie Linuksa, które wciąż realizują swoje ideały. Celem Fedory jest współpraca ze społeczeństwem Linuksowym, oraz stworzenie kompletnego systemu operacyjnego dla każdego, korzystając jedynie z darmowego oprogramowania. Wszystkie zmiany są ogłaszane "ogółowi". Twórcy będą wypuszczać aktualne wersje systemu Fedora około 2-3 razy w roku. Inżynierowie Red Hata będą kontynuować prace nad Fedorą i zaproszą do wspólnej pracy więcej współpracowników. Przez taktykę bardziej otwartego źródła, mają nadzieję, że ich system operacyjny będzie jeszcze bardziej zgodny z ideałami darmowego oprogramowania.