clusterKNOPPIX Download

clusterKNOPPIX jest zmodyfikowaną dystrybucja Knoppix'a zawierającą jądro OpenMosix. Zawiera:

- terminalny serwer OpenMosix- używa PXE, DHCP i tftp w celu zdobycia klientów linux'a przez sieć
- posiadanie napędu CD-ROM/twardego dysku/dystkietki nie jest potrzebne dla klientów openMosix- nowe węzły automatycznie przyłączają się do klastra(nie potrzebna konfiguracja)
- narzędzia do Zarządzania klastrami - openMosix userland/openMosixview każdy węzeł ma pełny dostęp do kazdego innego węzła przez wsparcie ssh/RSAkeys MFS/dfsa
- każdy węzeł może uruchamiać pełne blown X (PC-room/demo setup) lub tylko w konsoli (więcej dostępnej pamięci)