Asterisk Password Download

Narzędzie dzięki któremu jesteśmy w stanie zobaczyć hasła kryjące się pod gwiazdkami w oknach dialogowych programów, na stronach Internetowych czy w obiektach ActiveX.