Accent OFFICE Password Recovery Download

Dzięki temu programowi możemy łamać zapomniane hasła do dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych lub do baz danych stworzonych w programie Word, Excel czy Access od wersji 95 do najnowszej 2010. Accent OFFICE Password Recovery odzyskuje hasła metodą ataku brutalnego.

Zaawansowany mechanizm pozwala na ustalenie dokładnych wartości indywidualnie dla każdego znaku w haśle. Program posiada także opcję zaawansowanego ataku bazującego na wbudowanym słowniku. Program zawiera specjalny menadżer słowników który przeszukuje je w poszukiwaniu słów które mogły zostać użyte jako hasło, dodając w tym samym czasie wszystkie możliwe liczby.

Accent OFFICE Password Recovery potrafi wykonywać różne operacje na hasłach, potrafi: otwierać hasła, zmieniać i zapisywać zmiany w hasłach lub odkodowywać hasła bazy danych. Wszystkie typy haseł mogą być później przywrócone.

Do łamania haseł nowszych wersji pakietu biurowego Office program używa trzech trybów łamania, jednym z nich jest metoda brutalnego ataku.

Możliwości programu Accent OFFICE Password Recovery

Metoda brutalnego ataku:
Taki rodzaj ataku sprawdza wszystkie możliwe kombinacje znaków. Użytkownik określa długość i zasięg znaków. To najbardziej solidna metoda łamania haseł, lecz jest dosyć czasochłonna.

Brutalny atak oparty o informacje:
W tym przypadku czas potrzebny na złamanie hasła jest krótszy lecz musimy posiadać jakieś informacje dotyczące hasła by oprzeć na nich brutalny atak, który ma je odzyskać.
Twórcy programu zaimplementowali zaawansowany mechanizm określający maskę brutalnego ataku.

Atak oparty na słowniku:
Atak na podstawie słowników polega na sprawdzaniu przez program wszystkich wyrazów które są w słownikach. Program dopasowuje po kolei wszystkie wyrazy w miejsce hasła do momentu gdy natrafi na właściwy wyraz który jest hasłem. Twórcy programu wyposażyli program w zaawansowany mechanizm do odzyskiwania haseł na podstawie słowników. Program potrafi dodawać do gotowych wyrazów różne znaki i liczby. Dzięki temu odnalezienie właściwego hasła może być prostsze.

Ograniczenia:

Program nie odzyska hasła któro ma więcej niż 4 znaki.

Zmiany w Accent OFFICE Password Recovery

Added new GPU kernel - the rate of GPU computing and increased the rate of searching of passwords set.