Advanced Archive Password Recovery Download

Program do odtwarzania utraconych haseł do archiwów utworzonych przez archiwizatory ZIP/PKZip/WinZip, RAR/WinRAR, ARJ/WinARJ oraz ACE/WinACE (1.x). W tych archiwizatorach zastosowany został bardzo odporny algorytm szyfrowania. Z tego powodu hasła do archiwum nie można wyliczyć z jakichkolwiek danych. Jednak hasło można dobrać przez bezpośrednie przebieranie lub za pomocą ataku według słownika.