POP Peeper Download

Program pocztowy z możliwością sprawdzania w określonych odstępach czasu czy jest nowa poczta na naszych kontach pocztowych. Program posiada podstawowe funkcje książki adresowej czy obsługi protokołów POP3 i SMTP natomiast nie posiada już obsługi SSL.