HTML Link Validator Download

HTML link validator jest profesjonalnym i użytecznym narzędziem, które sprawdza poprawność odnośników(linków) tworzonej strony internetowej zarówno na serwerze www jak i na komputerze, na którym pracujemy nad stroną. Program będzie przydatnym narzędziem dla osób zaczynających tworzyć strony www oraz dla profesjonalistów. Program wyłapuje większość błędów, a swoje działanie podsumowuje pełnym raportem zawierającym spis wszystkich odsyłaczy znalezionych na pojedynczej stronie lub w całym serwisie www. HTML Link Validator potrafi również sprawdzić poprawność odnośników w „Ulunionych” Internet Explorera, „Zakładki” w przypadku Netscape Navigatora, skróty internetowe, listy odsyłaczy, a także listy odsyłaczy zamieszczone w bazie danych MS Access.