ZipScan Download

ZipScan umożliwia wyszukiwanie plików z archiwum oraz wydzielanie plików Zip, CAB, RAR, ACE, CAB, JAR, TAR, GZIP i OpenOffice.