Swifty Compress & Swifty Decompress Download

Swifty Compress & Swifty Decompress to program, który umożliwia kompresję i dekompresję plików SWF.