Textplorer Download

TextPlorer jest narzędziem wspomagającym programowanie oraz prace podczas budowy serwisów internetowych, posiada opcję kolorowania składni dla takich języków jak: HTML, Pascal, C, JS, C++, LaTeX, oraz automat detekcji znaków ANSI, OEM i EBCDIC, oraz możliwość wyświetlania znaków „niewyświetlanych” w postaci heksadecymalnej.