SimpleTerm SE - RS232 Monitor / RS232 Terminal Download

Narzędzie które pozwoli na wyświetlanie informacji przychodzących i wychodzących poprzez porty szeregowe, dodatkowo umożliwia wysyłanie pakietów testowych poprzez rozwinięty panel kontrolny.