DJ Java Decompiler Download

Bardzo prosty w użyciu dekompilator pozwalający na przegląd kodu plików klas Java i ich zapis w postaci plików tekstowych.