VB Decompiler Lite Download

Potężny dekompilator aplikacji pisanych w języku Visual Basic. Potrafi dekompilować formy FRM i FRX i kontrolki CRT. Prowadzi proces disassembleracji macierzystych procedur kodu, posiada funkcję kolorowania składni w dekompilowanym kodzie, potężny silnik wyszukiwania i zamiany fraz, a całą swoją pracę zapisuje w postaci pojedynczego pliku DB.