Lists Manager Download

Lists Manager to użyteczna aplikacja pozwalająca na tworzenie list plików znajdujących się na dowolnych nośnikach umożliwiając tym samym niezwykle łatwe wyszukiwanie bez konieczności przeglądania wszystkich nośników danych.