10-Strike SearchMyDiscs Download

SearchMyDiscs firmy 10-Strike Software to prosta w użyciu aplikacja katalogująca umożliwiająca niezwykle efektowne zarządzanie listami plików umieszczonych na nośnikach wymiennych. Program umożliwia tworzenie całkowicie spersonalizowanych list plików umożliwiając tym samym efektywne przeszukiwanie zborów wg dowolnie zadanych przez użytkownika kryteriów.

Zmiany w 10-Strike SearchMyDiscs

- Added an option that allows configuring the CD/DVD drive letter list. This allows to exclude virtual drives from the list of drives that scanned automatically by the program. Some computers have problems with detecting DVD drives automatically. The setting allows you to define the DVD drive letter manually.