FileSpy Download

FileSpy jest aplikacją pozwalająca na uzyskanie dostępu do danych magazynowanych na serwerach sieci Novell Netware bez konieczności instalacji oprogramowania klienckiego Novell. Program ponadto pozwala na szybki podgląd plików z których danych użytkownik korzystał oraz sprawdzenie praw nadanych dla tych plików. Program umożliwia również tworzenie raportów zawierających dokładny czas w jakim nastąpiło połączenie z plikiem, adres sieciowy oraz nazwę i kontener użytkownika który nawiązał połączenie z zasobem.