Castillo TextEditor Download

Castillo TextEditor jest prostym i niezwykle efektywnym edytorem tekstowym wyposażonym wielo dokumentowy interfejs pozwalający na otwarcie wielu plików jednocześnie w jednym oknie programu. Program posiada między innymi funkcję podkreślania składni i błędów, tworzenie zakładek oraz potężny moduł wyszukiwania fraz i ich masowej zamiany.