MoonEdit Download

MoonEdit to program autorstwa Tomasza Dobrowolskiego. Jego zadaniem jest umożliwienie edycji dokumentu tekstowego wielu osobom jednocześnie. Nie wymaga do tego żadnych skomplikowanych narzędzi. Wystarczy jeden komputer posiadający zewnętrzny adres IP i mogący otworzyć port dla komunikacji. Wszyscy uczestnicy zespołu podłączają się do niego i pracują na tych samych plikach.