ARPCache Viewer Download

ARPCache Viewer jest przeglądarką części pamięci rejestru zwanej ARPCache która odpowiedzialna jest za przechowywanie danych odpowiedzialnej za dodawanie i usuwanie elementów programów. Przeglądanie tego sektora pamięci pozwoli uzyskać pełny wgląd do wszystkich zainstalowanych i działających w systemie aplikacji oraz pomoże odszukać te aplikacje które zainstalowane zostały bez naszej wiedzy i przyzwolenia.